CÁP QUANG FPT CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

Bảng giá cước và chương trình khuyến mãi lắp đặt gói cước internet cáp quanh dành cho quý Công ty, Doanh Nghiêp:

 

Thủ tục cần có:

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh, (bản photo đóng dấu treo)

Ký hợp đồng:

  • Phải là người có đủ thẩm quyền được ký kết các loại giấy tờ hoặc được uỷ quyền lại (Phải có giấy uỷ quyền) . Ký, đóng dấu tên và chức danh.

Thanh toán:

  • Nếu quý khách hàng không thanh toán bằng tiền mặt thì có thể thanh toán bằng hình thức ”Chuyển khoản sau khi online – Chậm nhất trong vòng 7 ngày”. Số tài khoản được ghi rõ trên hợp đồng cáp quang FPT